Cableport

Grossistartikel

Angivet pris nedan är per styck. Agenter och återförsäljare begär offert!

Cableport Typ12

Art 500960 Cableport typ 12

kungen bland kabelgenomföringar

CABLEPORT Typ12 / Kabelgenomföring 160x100x45

Cableport typ 12 är den bästa lösningen när man skall dra kablar genom ett tak eller golv / däck där man inte vill ha in vatten. Cableport typ 12 tål tuffa tag och man kan t ex trampa på den utan att skada Cableport, kablarna eller sina fötter.

Tätningen mot inträngande vatten sker i tre steg. Uppfyller IP46

Formen är sådan att inga rep, nät eller annat kan fastna i den.

Den klarar 6 st 12 mm kablar eller fler om kablarna är klenare.

Konstruktionen tillåter att kontaktdon upp till diameter 49 mm kan passera igenom utan att lossa dessa från kabeln.

Cableport typ 12 konstruerades och intoducerades på marknaden 1997 av Tonny Lilja och finns nu 2015 förmodligen på båtdäck på alla hav.

På senare tid har Cableport även börjat användas  på Fordon och traktorer vilket medfört att leveranser till denna bransch nästan är i nivå med marinbranschen.

English

CABLE PORT Typ12 / Cable entry 160x100x45

The indicated price is per piece. Agents: Request an offer.

Cableport type 12 is the best solution when to run wires through a ceiling or floor / deck where you don't want water to get through. Cableport type 12 can withstand tough treatment and one can, for example, walk on it without damaging Cableport, cables or his/her feet.

Seal against water penetration occurs in three steps. Meets the demands of IP46.

The shape is such that no ropes, nets or other things can get stuck in it.

It supports up to 6 cabels with a diameter of 12 mm, or even more cables if they are of a thinner size.

The design allows connectors with a diameter up to 49 mm to pass through without removing them from the cable.

Cableport type 12 was constructed and intoducerades on the market in 1997 by Tonny Lilja and are now presumably in 2015 on boat decks in all oceans.

More recently Cableport also starting to be used on vehicles and tractors, which meant that supplies to the industry is almost on par with the boating industry.